ARBITRIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PROFESJONALNE DORADZTWO UBEZPIECZENIOWEul. J. F. Piwarskiego 7 lok. 69
00-770 WARSZAWA
tel./fax: 022 841 61 59
tel.kom.: 0 608 509 608, 0 502 178 876


REGON 017263999, NIP 521-31-45-104
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000006262
Kapitał Zakładowy 50.000 złotych

url: www.arbitrium.pl
e-mail: poczta@arbitrium.pl


  © Arbitrium Sp. z o.o. powered by introNet  

Strona główna